Příspěvky na bazén od zdravotní pojišťovny

Druhy pojišťoven, které přispívají na plavání:

Oborová zdravotní pojišťovna

Odborová zdravotní pojišťovna nabízí všem svým pojištěncům příspěvek na bazén ve výši 500 Kč během jednoho roku.  

Podmínky čerpání příspěvku:

Pojišťovna přispívá všem svým pojištěncům na plavání ve formě permanentní vstupenky nebo jednorázového dokladu. Doklad musí být na pojišťovnu předložen do září daného roku.

Co je třeba předložit:

Originál dokladu o úhradě permanentní vstupenky s datem a cenou. Musí být z dokladu patrné, za jaký typ vstupenky byla úhrada provedena.

Vojenská zdravotní pojišťovna

Vojenská zdravotní pojišťovna nabízí všem svým pojištěncům příspěvek na bazén ve výši 400 Kč max. jednou v roce. 

Podmínky čerpání příspěvku:

Permanentní vstupenky – pokud jednu permanentní vstupenku využívá více pojištěnců, může o příspěvek požádat každý z nich, avšak všechny žádosti vztahující se k této vstupence musejí být předloženy pohromadě. Příspěvky se pak v součtu vyplatí pouze do výše ceny vstupenky.

Co je třeba předložit:

Vyplněnou a podepsanou žádost ZDE.

Jeden z následujících dokladů:
Originál dokladu o úhradě permanentní vstupenky s datem a cenou. Pokud z něj není patrné, za jaký typ vstupenky byla úhrada provedena, pak je nutné přiložit také kopii permanentní vstupenky. 

Pokud na jednu permanentní vstupenku žádá o příspěvek více pojištěnců a ze vstupenky ani z dokladu o úhradě není zřejmé, pro které osoby vstupenka platí, musí být k žádosti přiloženo čestné prohlášení jednoho z žadatelů, že vstupenku využívá více osob, včetně jmen ostatních žadatelů.


Originál dokladu o úhradě dobití čipu či karty na vstupy do bazénu. Pokud jeden čip nebo kartu používá více pojištěnců, kteří žádají o příspěvek na dobití, a z dokladu o úhradě není zřejmé, které osoby tento čip (kartu) používají, musí být k žádosti přiloženo čestné prohlášení jednoho z žadatelů, že čip (kartu) využívá více osob, včetně jmen ostatních žadatelů.

Všeobecná zdravotní pojišťovna

Klub pevného zdraví - Všichni klienti Vzp mají v rámci Klubu pevného zdraví možnost čerpat finanční příspěvek až 500 Kč na doklad v min. částce 1500 Kč. 

Podmínky čerpání příspěvku:

Příspěvek z fondu prevence není nárokový ze zákona.
Žádost o příspěvek musí být podána nejpozději do 30. 11. daného roku.
Čerpání příspěvků může být ukončeno i před datem 30. 11. po vyčerpání stanoveného finančního limitu.

Příspěvek je poskytován v době trvání programu výhradně na doklady dokládající úhradu služby (zboží) s datem vystavení  od 1. 1. do 30. 11. daného roku, a to do 3 měsíců od data vystavení. 

Jak musí být provedena platba? 
Za službu (zboží) musí být zaplaceno v českých korunách - v hotovosti, platební kartou nebo bezhotovostním převodem z účtu (v tom případě klient dokládá výňatek z výpisu z účtu, kde je uvedena konkrétní platba jako debetní položka).

Příspěvek je poskytnut na doklady plně uhrazené klientem. Nelze akceptovat úhradu zboží/služby jakýmkoliv druhem poukázek, ani úhradu formou příspěvku od zaměstnavatele apod.
​Plné znění podmínek čerpání příspěvků na preventivní programy hrazené z fondu prevence VZP najdete zde.