Příspěvky na bazén od zdravotní pojišťovny

I Vám může pojišťovna přispět na plavání. Jste klienti Všeobecné zdravotní pojišťovny,  Odborové zdravotní pojišťovny nebo Vojenské zdravotní pojišťovny? Pak můžete využít příspěvky na plavání. Jaké jsou podmínky naleznete níže. 

Druhy pojišťoven, které přispívají na plavání:

Oborová zdravotní pojišťovna

Odborová zdravotní pojišťovna nabízí všem svým pojištěncům příspěvek na bazén ve výši 500 Kč během jednoho roku.  

Podmínky čerpání příspěvku:

Pojišťovna přispívá všem svým pojištěncům na plavání ve formě permanentní vstupenky nebo jednorázového dokladu. Doklad musí být na pojišťovnu předložen do prosince daného roku.

Co je třeba předložit:

Originál dokladu o úhradě permanentní vstupenky s datem a cenou. Pokud z něj není patrné, za jaký typ vstupenky byla úhrada provedena.

Vojenská zdravotní pojišťovna

Vojenská zdravotní pojišťovna nabízí všem svým pojištěncům příspěvek na bazén ve výši 400 Kč max. jednou v roce. 

Podmínky čerpání příspěvku:

Permanentní vstupenky – pokud jednu permanentní vstupenku využívá více pojištěnců, může o příspěvek požádat každý z nich, avšak všechny žádosti vztahující se k této vstupence musejí být předloženy pohromadě. Příspěvky se pak v součtu vyplatí pouze do výše ceny vstupenky.

Co je třeba předložit:

Vyplněnou a podepsanou žádost ZDE.

Jeden z následujících dokladů:
Originál dokladu o úhradě permanentní vstupenky s datem a cenou. Pokud z něj není patrné, za jaký typ vstupenky byla úhrada provedena, pak je nutné přiložit také kopii permanentní vstupenky. 

Pokud na jednu permanentní vstupenku žádá o příspěvek více pojištěnců a ze vstupenky ani z dokladu o úhradě není zřejmé, pro které osoby vstupenka platí, musí být k žádosti přiloženo čestné prohlášení jednoho z žadatelů, že vstupenku využívá více osob, včetně jmen ostatních žadatelů.


Originál dokladu o úhradě dobití čipu či karty na vstupy do bazénu. Pokud jeden čip nebo kartu používá více pojištěnců, kteří žádají o příspěvek na dobití, a z dokladu o úhradě není zřejmé, které osoby tento čip (kartu) používají, musí být k žádosti přiloženo čestné prohlášení jednoho z žadatelů, že čip (kartu) využívá více osob, včetně jmen ostatních žadatelů.

Všeobecná zdravotní pojišťovna

Klub pevného zdraví - Všichni klienti Vzp mají v rámci Klubu pevného zdraví možnost čerpat finanční příspěvek až 500 Kč na doklad v min. částce 1500 Kč. 

Podmínky čerpání příspěvku:

Příspěvek z fondu prevence není nárokový ze zákona.
Žádost o příspěvek musí být podána nejpozději do 30. 11. daného roku.
Čerpání příspěvků může být ukončeno i před datem 30. 11. po vyčerpání stanoveného finančního limitu.

Příspěvek je poskytován v době trvání programu výhradně na doklady dokládající úhradu služby (zboží) s datem vystavení  od 1. 1. do 30. 11. daného roku, a to do 3 měsíců od data vystavení. 

Jak musí být provedena platba? 
Za službu (zboží) musí být zaplaceno v českých korunách - v hotovosti, platební kartou nebo bezhotovostním převodem z účtu (v tom případě klient dokládá výňatek z výpisu z účtu, kde je uvedena konkrétní platba jako debetní položka).

Příspěvek je poskytnut na doklady plně uhrazené klientem. Nelze akceptovat úhradu zboží/služby jakýmkoliv druhem poukázek, ani úhradu formou příspěvku od zaměstnavatele apod.
​Plné znění podmínek čerpání příspěvků na preventivní programy hrazené z fondu prevence VZP najdete zde.